Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca i Korisnika Internet stranice ekupifino.hr. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja ekupifino.hr.

Ekupi d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice ekupifino.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Ekupi d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10 (u daljnjem tekstu eKupi) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Kupci Internet stranice ekupifino.hr (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama ekupifino.hr (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke eKupi prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su Vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te Vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu voditelj@ekupi.hr

Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca ili podnošenja narudžbe odnosno prijavom na Internet stranici ekupifino.hr od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama ekupifino.hr, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje eKupi putem Internet stranice ekupifino.hr?

Prilikom registracije osobe kao Kupca ekupifino.hr Internet stranice, eKupi će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj, kvart i kat), e-mail adresa, telefonski broj, korisničko ime i lozinka.

Prilikom registracije osobe kao Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama ekupifino.hr Internet stranice, eKupi će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: e-mail adresu te ime, prezime, grad i kvart.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s Vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu ekupifino.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu Vašeg računala te verziji aplikacije i Vašim jezičnim postavkama. Također možemo prikupljati informacije o klikovima i eKupi stranicama koje su Vam prikazane.

eKupi preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice ekupifino.hr. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da upotrijebite lozinku od barem osam znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

U koju svrhu eKupi prikuplja i obrađuje osobne podatke?

eKupi prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice ekupifino.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici ekupifino.hr, realizacije ugovora o usluzi isporuke hrane i pića, dostave hrane i pića Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

eKupi prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 18 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 18 godina ne smiju koristiti ekupifino.hr Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice ekupifino.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 18 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici ekupifino.hr, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je toga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici ekupifino.hr te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@ekupi.hr

S kojim primateljima eKupi dijeli osobne podatke?

eKupi neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

eKupi će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju usluge dostave hrane i pića po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:

  1. Davateljem usluge isporuke hrane i pića u konkretnom procesu kupnje kada je eKupi ovlašteni trgovinski zastupnik, a u kojem slučaju davatelj usluge isporuke hrane i pića koji izdaje račun i isporučuje robu mora imati podatke o Kupcu na ekupifino.hr stranici. U ovom slučaju davatelju usluge isporuke hrane i pića se prosljeđuju osobni podaci Kupca i to: ime, prezime, adresa (uključujući kat) i broj telefona.

    Proslijeđeni osobni podaci kupca 5h nakon vremena izvršenja usluge dostave hrane i pića nisu vidljivi davatelju usluge unutar aplikacije.


  2. Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada eKupi koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.


Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

eKupi u trenutku plaćanja na Internet stranici ekupifino.hr, kao uvjet plaćanja usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10., pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera eKupi i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link “plati”.

eKupi ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Corvus INFO d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja.

Osobni podaci pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. brišu se odmah nakon što je proces procesiranja i naplate kartica završen osim kod opcije “Kupi odmah”.

Opcija “Kupi odmah” je opcija u kojoj Kupac daje posebnu privolu “klikom” na posebno označeno polje “Zapamti moje podatke” čime pristaje na aktiviranje ove opcije koja mu omogućava da ne unosi prilikom svake kupnje svoje podatke već to uz njegovu privolu radi sustav Corvus INFO d.o.o. Kupac u svakom trenutku ima mogućnost obrisati pohranjene podatke u ovoj opciji “Kupi odmah” jednostavnim klikom na ikonu “Bin” pored kriptiranog broja kartice na stranici Plaćanja, nakon čega će spremljeni podaci biti izbrisani od strane Corvus INFO d.o.o. te će Kupac prilikom sljedeće kupnje ponovno unositi podatke samostalno.

eKupi obavještava Kupca vezano uz gornju privolu na “Kupi odmah” da Corvus INFO d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CVV) s (debitne, kreditne) kartice Kupca. CVV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Kupac i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. eKupi stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

eKupi pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice ekupifino.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja.

Za neregistrirane korisnike ne postoji zasebna evidencija osobnih podataka već se podaci potrebni za dostavu, tj. izvršenje narudžbe pohranjuju na konkretnoj narudžbi i koriste u računovodstvene svrhe.

eKupi pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup osobnim podacima

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici ekupifino.hr te pristupom na Moj profil Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s eKupi.

Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od eKupi cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na podrska@ekupi.hr, odnosno na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: voditelj@ekupi.hr.

Ispravak osobnih podataka

Ispravak osobnih podataka Kupac i Korisnik mogu zatražiti slanjem e-mail poruke na podrska@ekupi.hr odnosno na mail službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@ekupi.hr. U toj e-mail poruci Kupac i Korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu radi provođenja provjere autentičnosti Kupaca i Korisnika, te koje informacije želi nadopuniti/izmijeniti.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav).

Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@ekupi.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja.

Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od eKupi putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@ekupi.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@ekupi.hr Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i eKupi odvija sigurnim protokolom.

Zaštitu podataka eKupi uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako eKupi provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice ekupifino.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

eKupi se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, eKupi može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na ekupifino.hr Internet stranici. Zato eKupi poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo.

Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu ekupifino.hr. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici ekupifino.hr.

Nastavak uporabe Internetske stranice ekupifino.hr od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s “kolačićima”

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na ekupifino.hr. Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica ekupifino.hr funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.

Kolačič (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da “zapamti” akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.

Kolačići se mogu klasificirati kao:

Privremeni kolačići (Session cookies) - pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internatskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići (Persistent cookies) - Ostaju u Vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. ekupifino.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost “zapamti me” prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete ekupifino.hr.

Kolačić od prve strane - oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu.

Kolačići od treće strane - postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords). Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ekupifino.hr, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

Koje su Vam opcije dostupne?

U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti, a koje ćete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije “pomoć” u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.

Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na ekupifino.hr Internet stranici.

Ekupi d.o.o.

Irena Langer Breznik, član uprave

Prijava za restorane Otvorite svoj račun

Imate restoran u Zagrebu? Postanite partner našeg servisa za online narudžbe. Ispunite prijavnicu, a mi ćemo vas kontaktirati kako bismo ugovorili sve detalje naše buduće suradnje.