Izjava o povjerljivosti


Ova izjava o povjerljivosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja EkupiFino. Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji se nalaze na Internet stranici eKupiFino.hr i koji su korištenjem te stranice prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka Ekupi d.o.o.

Ekupi d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice eKupiFino.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih kupaca.

Upućuju se kupci Internet stranice eKupiFino.hr odnosno korisnici koji primaju administrativne poruke i newslettere (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Ekupi d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu voditelj@ekupi.hr.

Upućuju se Korisnici da pažljivo pročitaju ovu Izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom internetske stranice eKupiFino.hr, Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe eKupi.hr internetske stranice.

Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu eKupiFino.hr.

Ovu Izjavu o povjerljivosti, Ekupi d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti na eKupiFino.hr Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici eKupiFino.hr.

Svaki Korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti.

Ekupi d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke kako bi se provela sigurna provjera autentičnosti Korisnika koji pristupa na eKupiFino.hr Internet stranicu. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na eKupiFino.hr Internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, Ekupi d.o.o. će od Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja, OIB i to su podaci koji se prikupljaju i obrađuju.

Pružatelj usluga distribucije robe koji je s Ekupi d.o.o. u trajnom ugovornom odnosu, također može od Korisnika zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu odnosno zatražiti suglasnost za skeniranje osobne iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe od strane Korisnika a sve u svrhu evidencije o tome tko je preuzeo paket te prilaganja tog dokumenta Evidenciji kupaca kataloške prodaje.

Svi osobni podaci obrađeni na Internet stranici eKupiFino.hr automatski se brišu šest mjeseci nakon što Korisnik prestane biti registrirani kupac Internet stranice eKupiFino.hr.
Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Korisnika i Ekupi d.o.o. odvija sigurnim protokolom. Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Korisnika. Ako Korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Ekupi d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju. Elektronička potvrda o prihvatu Općih uvjeta poslovanja odnosno ove Izjave o povjerljivosti podrazumijeva da je Krajnji korisnik dao privolu za prikupljanje, obradu i podjelu osobnih podataka Krajnjeg korisnika.

Osobne podatke će Ekupi d.o.o. koristiti za slanje administrativnih poruka i newslettera te analizu podataka. Ekupi d.o.o. može podijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s:

  1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte


  2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Korisnik podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio putem eKupi Internet stranice a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.


  3. Prodavateljem proizvoda u konkretnom procesu kupnje kada je Ekupi d.o.o. ovlašteni trgovinski zastupnik na eKupi tržnica (pogledaj Opće uvjete eKupi tržnica) u kojem slučaju prodavatelj koji izdaje račun i isporučuje robu mora imati podatke o kupcu - Korisniku koji je registrirani kupac na eKupi tržnica. U ovom slučaju prodavatelju se prosljeđuju osobni podaci kupca - korisnika i to: ime, prezime, adresa.


Korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži Ekupi d.o.o. Korisnik može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na voditelj@ekupi.hr U toj e-mail poruci Korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti/promijeniti.

Kao preduvjet kupnje proizvoda i usluga na Internet stranici eKupiFino.hr, Ekupi d.o.o. traži privolu Korisnika za slanje administrativnih poruka i newslettera. Ukoliko Korisnik ne želi primati newsletter, u bilo kojem trenutku može odabrati opciju otkazivanja primanja newslettera slanjem e-mail poruke na voditelj@ekupi.hr ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.

Kao uvjet kupnje proizvoda i usluga na Internet stranici eKupiFino.hr, Ekupi d.o.o. traži privolu Korisnika da dozvoljava aktivaciju procesa u kojem će njegovi osobni podaci (adresa, broj kartice) prilikom plaćanja kreditnim ili debitnim karticama biti pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, pružatelja usluge procesiranja i naplate kartica koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Ekupi d.o.o. ni u jednom trenutku ne raspolaže tim podacima.

Podaci pohranjeni kod Corvus INFO d.o.o. brišu se odmah nakon što je proces procesiranja i naplate kartica završen osim kod opcije “Kupi odmah”, gdje Korisnik uvijek ima mogućnost otkazivanja opcije pohranjivanja ovih podataka.

Ekupi d.o.o. obavještava kupca vezano uz gornju privolu da Corvus INFO d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CCV) s (debitne, kreditne) kartice Kupca. CCV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Korisnik i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. Ekupi d.o.o. stoga upozorava Korisnika da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zloupotrebljeni.

Zaštitu podataka Ekupi d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Ekupi d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice eKupi te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Ekupi d.o.o. preporuča Korisnicima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice eKupiFino.hr. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Ekupi obavještava Krajnje korisnike da se prilikom registracije novog Korisnika na Internet stranicu eKupiFino.hr od novog Korisnika traži upis e-mail adrese i željena lozinka. Tom prilikom Ekupi d.o.o. dostavlja e-mail poruku o novoj registraciji na e-mail s kojeg je prijava pristigla, kako bi Korisnik aktivirao svoj profil stiskanjem linka u pristigloj e-mail poruci. Uz registraciju postoji i mogućnost jednostavne prijave za primanje eKupi newsletter-a označavanjem check box-a. Međutim, vrlo se često događa da već prijavljeni Korisnici prijavljuju svoje prijatelje, rođake, poznanike dostavljajući njihovu e-mail adresu (nekad čak i druge osobne podatke) bez da su o tome prethodno obavijestili Ekupi d.o.o. odnosno budućeg registriranog korisnika, i to zato što su zadovoljni uslugom eKupi ili ih prijavljuju, primjerice, na nagradnu igru. Ekupi d.o.o. takve osobne podatke ne koristi niti obrađuje ako se taj osobni podatak ne povezuje s osobnim podatkom registriranog Korisnika. Ekupi d.o.o. zadržava pravo da uslijed tehničkih poteškoća ne budu odaslani newsletteri, administrativne obavijesti, obavijest o prijavi na newsletter i ostale poruke. Slijedom navedenog, ako primite obavijest o kojoj smo prethodno govorili ili newsletter bez da ste se registrirali na eKupiFino.hr Internet stranici, imate mogućnost odjaviti se s Internet stranice eKupiFino.hr ili se odjaviti sa liste korisnika koji primaju newsletter. Imate mogućnost taj slučaj i prijaviti na voditelj@ekupi.hr radi efikasnije provedbe vaših zahtjeva i potrebnog drugog postupanja.

Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti eKupiFino.hr Internetsku stranicu. Ekupi d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.

Prijava za restorane Otvorite svoj račun

Imate restoran u Zagrebu? Postanite partner našeg servisa za online narudžbe. Ispunite prijavnicu, a mi ćemo vas kontaktirati kako bismo ugovorili sve detalje naše buduće suradnje.